ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Μανώλης Μάκαρης, με τους και την υποψήφιους/ια του επισκέφθηκαν σήμερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Συνομίλησαν με τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Καθηγητή Δημήτριο Πετρόπουλο, τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αν. Καθηγητή Θεόδωρο Κοτσιλιέρη και το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό των Σχολών της Διοίκησης και της Γεωπονίας και Τροφίμων και του ΠΑΠΕΛ γενικότερα, για τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προοπτικές του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Η συζήτηση εστιάστηκε σε ζητήματα ανάγκης της αύξησης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού αλλά και Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού καθώς και στην διάθεση συμμετοχής και παροχής γνώσης και τεχνογνωσίας στα Κέντρα αποφάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό η πολιτεία να στρέφει το ενδιαφέρον της στους φοιτητές μας, τους αυριανούς πολίτες της, παρέχοντας τους υψηλού επιπέδου σπουδές, υποστήριξη στη φοίτηση και στέγαση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ο Μανώλης Μάκαρης τόνισε επίσης την ανάγκη να υπάρξει κατ’ αρχήν ένα διαρκές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και δήλωσε ότι στο Πρόγραμμα και στους στόχους του συνδυασμού «Πρώτα η Πελοπόννησος» έχει δοθεί έμφαση στην προοπτική της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την Περιφέρεια για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων σε τομείς εκπαίδευσης, αγροτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα οι έξυπνες πόλεις, οι υπηρεσίες τηλε-υγείας και η έξυπνη γεωργία).